Sprawdź czy twój pracodawca może wypłacić 80% wynagrodzenia lub do £2,500 podczas pandemii

Sprawdź czy twój pracodawca może wypłacić  80% wynagrodzenia lub do £2,500 podczas pandemii

Rząd wprowadza nowy projekt dotacji o nazwie Coronavirus Job Retention Scheme. Jeśli ty i twój pracodawca się zgodzicie, pracodawca może być w stanie utrzymać cię na liście płac, jeśli nie jest w stanie działać lub nie ma dla ciebie pracy z powodu koronawirusa (COVID-19). Jest to znane jako urlop tymczasowy (mieć przerwę w świadczeniu pracy) wymuszonym okolicznościami (z ang. furlough employees”).

Twój pracodawca może:

  • • wypłacić 80% wysokości regularnych miesięcznych wynagrodzeń za pośrednictwem Coronavirus Job Retention Scheme, maksymalnie do £2,500;
  • • może wystąpić z roszczeniem na co najmniej 3 kolejne tygodnie i do 3 miesięcy, ten okres może to zostać przedłużony;
  • • nie może zapłacić mniej niż dotacja otrzymana od rządu.

Będziesz otrzymywać niniejsze wynagrodzenie od swojego pracodawcy i będziesz musiał opłacić podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne, spłaty pożyczek studenckich i wszelkie inne potrącenia jakie płaciłeś dotychczas z Twojego wynagrodzenia (takie jak np. składki emerytalne). Podczas okresu kiedy jesteś objęty niniejszym projektem, nie możesz wykonywać pracy dla swojego pracodawcy.

Program ma zostać uruchomiony do końca kwietnia. Świadczenia zostaną naliczone od dnia w którym zostałeś objęty programem, począwszy od dnia 1 marca 2020 r. Twój pracodawca może złożyć wniosek na stronie gov.uk.

Czy się kwalifikujesz?

Twój pracodawca jest odpowiedzialny za złożenie wniosku o wzięcie udziału w programie ‚Job Retention Scheme’. Nie możesz sam bezpośrednio ubiegać się o otrzymanie tych świadczeń. Porozmawiaj ze swoim pracodawcą na temat programu. Po uzgodnieniu twój pracodawca musi potwierdzić na piśmie, że zostałeś ‚furlough employee’. Skontaktuj się ze swoim pracodawcą, jeśli pomimo uzgodnienia, że będziesz objęty projektem, nie otrzymałeś takiego potwierdzenia.

Każdy pracodawca korzystający z brytyjskiego systemu PAYE oraz brytyjskim kontem bankowym, będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie. Natomiast pracownik musi być na liście płac PAYE swojego pracodawcy przed lub w dniu 28 lutego 2020 r. Projekt obejmuje wszystkich którzy są zatrudneni na podstawie dowolnego rodzaju umowy, w tym:
– umowa na zero godzin (z ang. zero-hour);
– umowa tymczasowa;
Jeśli jesteś cudzoziemcem, również możesz być objęty programem.

Program ten nie dotyczy osób prowadzących działalność na własny rachunek lub otrzymujących dochod z samozatrudnienia. Możesz kwalifikować się do otrzymania wsparcia w ramach programu ‚Self-Employment Income Support Scheme’.

Jeśli przebywasz na zwolnieniu chorobowym lub izolujesz się z powodu koronawirusa (COVID-19), porozmawiaj ze swoim pracodawcą o tym, czy jesteś uprawniony. Za okres kiedy przebywasz na zwolnieniu chorobowym lub izolujesz się powinieneś otrzymać zasiłek chorobowy (tzn. Statutory Sick Pay – SSP). Porozmawiaj ze swoim pracodawcą, być może po tym okresie jest szansa abyś został objęty Coronavirus Job Retention Scheme.

Powinieneś niezwłocznie porozmawiać z pracodawcą o tym, czy planują umieścić pracowników na tymczasowym urlopie i objąć ich świadczeniami w ramach Coronavirus Job Retention Scheme, jeśli:
– nie jesteś w stanie pracować, w tym wykonywać swoich obowiązków z domu;
– lub opiekujesz się kimś w wyniku pandemii coronarivus (COVID-19), takich jak opieka nad dziećmi, które są w domu w wyniku zamknięcia szkół i placówek opieki nad dziećmi;
– lub opiekujesz osobą wymagającą szczególnej troski w swoim gospodarstwie domowym.

Co się stanie, jeśli zostaniesz zwolniony lub przestałeś pracować dla swojego pracodawcy po 28 lutego 2020 r.?

Twój pracodawca może zgodzić się na ponowne zatrudnienie cię i umieszczenie na tymczasowymurlopie. Nadal będą mogli ubiegać się o dotację na pokrycie 80% twoich regularnych wynagrodzeń, do miesięcznego limitu w wysokości £2,500, ale tylko jeśli widniałeś na liście płac PAYE swojego pracodawcy w dniu 28 lutego 2020 r.

Co jeśli obecnie masz więcej niż jednego pracodawcę?

Możesz zostać objęty niniejszym projektem przez jednego pracodawcę i kontynuować pracę dla innego. Jeśli jesteś zatrudniony przez więcej niż jednego pracodawcę, otrzymasz oddzielne płatności od każdego pracodawcy. Wysokość 80% twojego regularnego wynagrodzenia do wysokości £2,500 miesięcznie ma oddzielne zastosowanie do każdej pracy.

Co jeśli..

  • * otrzymujesz świadczenia Universal Credit – Twoja płatność UC może ulec zmianie – dowiedz się, jak zarobki wpływają na twoje płatności;
  • * przebywasz na urlopie macierzyńskim – obowiązują normalne zasady dotyczące urlopu macierzyńskiego;
  • * jesteś w ciąży i zamierzasz rozpocząć urlop macierzyński – powinieneś zacząć urlop macierzyński bez żadnych zmian;
  • * jesteś zatrudniony przez osobę fizyczną (np. jako niania) – Twój pracodawca może objąć cię tym programe,, jeśli otrzymujesz wynagrodzenie za pośrednictwem PAYE i byłeś na liście płac 28 lutego 2020 r. lub wcześniej;
  • * pracujesz na podstawie umowy na czas określony – Twój pracodawca może wznowić lub przedłużyć ci umowę i objąć cię tym programem.

Jeśli nie chcesz zostać objęty programem?

Jeśli Twój pracodawca poprosi Cię o pójście na tymczasowy urlop i wypłaceniem Ci 80% wynagrodzenia, a Ty odmówisz, możesz być narażony na ryzyko zwolnienia lub rozwiązania stosunku pracy, w zależności od okoliczności Twojego pracodawcy. Musi to jednak być zgodne z obowiązującymi zasadami procesu zwolnień pracowników.

Źródło oraz więcej informacji dostępne na stronie gov.uk.

PBIC oferuje darmowe porady! Jeśli masz jakiekolwiek pytania to możesz skontaktować się z zespołem PBIC pod numerem 01234 328100 lub e-mailem na adres info@pbic.org.uk od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.00.

Jeśli potrzebujesz PILNEJ porady, uruchomiliśmy dodatkową infolinię PBIC 01234 331817. Infolinia czynna jest w poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach 9:30 – 15:00.

Published on 8th April 2020 by Paulina Wasilewska


Related Posts

No related posts found.